English: Web publishing.

På denne siden finner du en oversikt over hva slags tjenester vi leverer, og veiledende priser. Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Managed hosting

For nettpublisering basert på et et industristandard CMS-system er du avhengig av god drift av tjenesten for å jobbe kostnadseffektivt og stabilt. Dette krever imidlertid store ressurser. Har du ikke allerede personell med riktig kompetanse, som holder seg oppdatert på det tekniske området, kan det bli dyrt i lengden. Velg heller en langsiktig løsning. Hannemyr Nye Medier AS er spesialist på å levere nettpublisering som en administrert (managed) hosting-tjeneste. Dette innebærer at du ikke trenger å bekymre deg om oppsett av webserver og publiseringssystem, og heller ikke om drift, sikkerhetsoppdateringer, reparasjoner, vedlikehold eller backup. Alt dette, samt drift og brukerstøtte (se under) inngår i vår standard pakkeløsning for administrert hosting, uansett hva slags type hosting du velger (se under).

Ved å velge en administrert hosting-løsning fra Hannemyr Nye Medier AS får du tilgang til CMS-eksperter med høy kapasitet og bred kunnskap, som alltid står parate til å hjelpe deg med dine CMS-problemer. Vi leverer i utgangspunktet standardiserte løsninger basert på både Drupal og Wordpress. For andre CMS-plattformer, be om tilbud.

Avhengig av dine behov for hosting kan vi tilby følgende alternativer for administrert hosting:

  • Hannemyr Nye Medier AS har egne webservere plassert i Oslo (Norge), og kan hoste ditt prosjekt på en av disse. Du vil da dele denne webserveren med andre kunder som har valgt samme løsning. Dette koster fra NOK 1380/år.
  • Vi bistår gjerne med å sette opp en dedikert webserver til ditt prosjekt hos Blix Solutions, som er vår foretrukne samarbeidspartner for dedikerte webservere. Dette kan koste fra NOK 6600/år. Blix Solutions har datasentre mange ulike steder, både i Norge og i utlandet.

Prisene over er basert på at det benyttes et underdomene under et domene Hannemyr Nye Medier AS allerede eier (for eksempel «dinforening.ngoweb.no» eller «dittsameie.bolig-sameie.no»), eller at du allerede eier det domenet som brukes ved nettpubliseringen. Ønsker du at vi kjøper inn og administrerer et nytt domene på dine vegne under ett av toppdomenene «.no«», «.com», eller «.org» koster dette NOK 120 år ekstra. For andre toppdomener, be om tilbud.

Virtuell server

Vi bistår gjerne å sette opp en virtuell webserver (vhost) for ditt prosjekt hos DigitalOcean, som er vår foretrukne samarbeidspartner for virtuelle webservere. Om ønskelig setter vi også opp en standard publiseringsløsning på denne uten tillegg i prisen. Ved å velge en virtuell webserver får du full tilgang til kommandolinjegrensesnittet og direkte tilgang til databasen, slik at du kan sette opp din egen publiseringsløsning. En slik løsning kan koste fra NOK 900 pr. år dersom du ikke har behov for serviceavtale og du selv sørger for egen backup. DigitalOcean har datasentre i blant annet Amsterdam, Frankfurt og London. Vi kan også bistå med å få på plass en databehandleravtale med DigitalOcean som tilfredsstiller GDPR.

Hosting av statisk nettsted og parkering

Et dynamisk nettsted basert på et aktivt WCMS (som for eksempel Craft, Drupal, Joomla! eller WordPress) krever kontinuerlig oppfølging og ikke minst løpende sikkerhetsoppdateringer for ikke å åpne opp sårbarheter. Dersom nettstedet ikke lenger skal tilby interaktivitet eller oppdateres med nytt innhold kan det parkeres. Dette innebærer at nettstedet konverteres til statisk HTML5, CSS og JavaScript. Nettstedet vil ha det samme innholdet og vil kunne navigeres på samme måte av anonyme besøkende som tidligere, men vil ikke lenger tilby innlogging eller mulighet for oppdateringer.

Vi kan konvertere ethvert nettsted fra et dynamisk nettsted til et statisk. Prisen for konvertering til er NOK 1100 + NOK 1 pr. side. Vi kan også hoste nettstedet etter konvertering, dette koster fra NOK 390/år for det første nettstedet. Be om tilbud dersom du har behoiv for hosting av mange statiske nettsteder.

Drift og brukerstøtte

Dersom din virksomhet allerede baserer sin publiseringsløsning på Drupal eller Wordpress og du allerede har en hosting-avtale med et annet selskap, men ønsker å outsource drift og løpende brukerstøtte kan Hannemyr Nye Medier AS bistå. Vi sørger for at de nettstedene vi har ansvar for blir forsvarlig vedlikehold og at kundene får løpende oppfølging.

Hannemyr Nye Medier AS drifter rundt 120 nettsteder der vi tar hånd om dem løpende driften og vedlikeholdet. Dette gjelder både sikkerhetsoppdateringer og funksjonsmessige oppdateringer. Vi får automatisk beskjed så snart når nye oppdateringer foreligger. Sikkerhetsoppdateringer som kan påvirke systemet vil bli installert automatisk så snart de foreligger, mens funksjonsmessige oppdateringer installeres så raskt som det er tilrådelig (som regel innen 48 timer).

For at vi skal kunne påta oss asvaret for drift og brukerstøtte må følgende forutsetninger være oppfylt:

  • Nettstedet befinner seg hos en en hosting-leverandør der man har adgang til kommandogrensesnittet (CLI) og operativsystemet som kjøres er en kurant versjon av Gnu/Linux.
  • Nettstedet benytter er basert på LAMP (Linux, Apache, MySql/MariaDB og PHP).
  • De standardverktøy som Hannemyr Nye Medier benytter til drift er installert, eller tillates installert vha. CLI.

Løpende brukerstøtte er basert på:

  • E-post og telefonkontakt for kritiske henvendelser som krever rask oppfølging.
  • Nettstedet kundehos.hannemyr.no som er forbeholdt selskapets kunder og partnere. I tillegg til et ticket-system for brukerstøttehenvendelser og feilmeldinger, og et eget system for prosjektoppfølging, finnes det ulike forum for erfaringsutveksling.

Vi kan utføre drift og brukerstøtte på timebasis (NOK 550/time). Vi kan også tilby drift og brukerstøtte til en fast pris pr. måned (ta kontakt for et tilbud).

Konsulentbistand

Hannemyr Nye Medier AS leverer konsulenttjenester. Vi kan både yte løpende bistand og påta oss enkeltoppdrag.

  • Timesatsen for konsulentbistand er NOK 550.

Vi leverer konsulenttjenester til kunder som ønsker bistand til utvikling, vedlikehold, drift og kvalitetssikring av nettpubliseringsløsninger. Vi kan også påta oss å «rydde opp» i en publiseringsløsning som er kompromittert gjennom et dataangrep eller der konfigurasjonen og/eller databasen av andre grunner trenger å bli reparert.

For enkelte oppdrag kan vi yte bistand til en på forhånd avtalt fast pris. Ta kontakt og be om tilbud.