På denne siden finner du en oversikt over hva slags tjenester vi leverer, og veiledende priser. Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

SaaS (Software as a Service)

For nettpublisering basert på et et industristandard CMS-system er du avhengig av god drift av tjenesten for å jobbe kostnadseffektivt og stabilt. Dette krever imidlertid store ressurser. Har du ikke allerede personell med riktig kompetanse, som holder seg oppdatert på det tekniske området, kan det bli dyrt i lengden. Velg heller en langsiktig løsning. Hannemyr Nye Medier AS er spesialist på å leverere nettpublisering som en ren tjeneste (SaaS). Dette innebærer at du ikke trenger å bekymre deg om oppsett av webserver og publiseringssystem, og heller ikke drift, vedlikehold eller backup. Alt dette innegår i vår standard pakkeløsning, uansett hva slags type hosting du velger (se under).

Ved å velge en SaaS løsning fra Hannemyr Nye Medier AS får du tilgang til CMS-eksperter med høy kapasitet og bred kunnskap, som alltid står parate til å hjelpe deg med dine CMS-problemer. Vi leverer i utgangspunktet standardiserte SaaS-løsninger basert på både Drupal og Wordpress. For andre CMS-plattformer, be om tilbud.

Priser

Hosting inngår alltid i vår basistjeneste. Avhengig av dine behov for hosting kan vi tilby flere alternativer:

  • Hannemyr Nye Medier AS har egne webservere plassert i Oslo (Norge), og kan hoste ditt prosjekt på en av disse. Dette koster fra NOK 1380/år, inklusive serviceavtale og automatisk backup.
  • Vi bistår gjerne å sette opp en virtuell webserver for ditt prosjekt hos DigitalOcean, som er vår foretrukne samarbeidspartner for virtuelle webservere. Om ønskelig setter vi opp en standard publiseringsløsning (SaaS) på denne, men ved å velge en virtuell webserver kan du, om du ønsker, få full tilgang til kommandolinjegrensesnittet og direkte tilgang til databasen. En slik løsning kan koste fra NOK 900 pr. år dersom du ikke har behov for serviceavtale og sørger for egen backup. DigitalOcean har datasentre i blant annet Amsterdam, Frankfurt og London. Vi kan også bistå med å få på plass en databehandleravtale med DigitalOcean som tilfredsstiller GDPR.
  • Vi bistår gjerne med å sette opp en dedikert webserver til ditt prosjekt hos Blix Solutions, som er vår foretrukne samarbeidspartner for dedikerte webservere. Dette kan koste fra NOK 6600/år. Blix Solutions har datasentre i blant annet Oslo.

Prisene over er basert på at det benyttes et underdomene under et domene Hannemyr Nye Medier AS allerede eier (for eksempel «dinforening.ngoweb.no» eller «dittsameie.bolig-sameie.no»), eller at du allerede eier det domenet som brukes ved nettpubliseringen. Ønsker du at vi kjøper inn og administrerer et nytt domene på dine vegne under ett av toppdomenene «.no«», «.com», eller «.org» koster dette NOK 120 år ekstra. For andre toppdomener, be om tilbud.

Drift og brukerstøtte

Dersom din virksomhet baserer sin publiseringsløsning på Drupal men ønsker å outsource drift og løpende brukerstøtte kan Hannemyr Nye Medier AS bistå. Vi sørger for at de nettstedene vi har ansvar for blir forsvarlig vedlikehold og at kundene får løpende oppfølging.

Hannemyr Nye Medier AS drifter rundt 70 Drupal-nettsteder der vi tar hånd om alle oppdateringer som kommer både på Drupal-kjernen og tilleggsmoduler som er i bruk. Dette gjelder både sikkerhetsoppdateringer og funksjonsmessige oppdateringer. Vi får automatisk beskjed så snart når nye oppdateringer foreligger. Sikkerhetsoppdateringer som kan påvirke systemet vil bli installert automatisk så snart de foreligger, mens funksjonsmessige oppdateringer installeres så raskt som det er tilrådelig (som regel innen 48 timer).

Løpende brukerstøtte er basert på:

  1. E-post og telefonkontakt for kritiske henvendelser som krever rask oppfølging.
  2. Nettstedet kundehos.hannemyr.no som er forbeholdt selskapets kunder og partnere. I tillegg til et ticket-system for brukerstøttehenvendelser og feilmeldinger, og et eget system for prosjektoppfølging, finnes det ulike forum for erfaringsutveksling.

Vi kan utføre drift og brukerstøtte på timebasis (NOK 512/time) eller til en fast pris pr. måned.

Konsulentbistand

Hannemyr Nye Medier AS leverer konsulenttjenester. Vi kan både yte løpende bistand og påta oss enkeltoppdrag.

  • Timesatsen for konsulentbistand er NOK 512.

Vi leverer konsulenttjenester til kunder som ønsker bistand til utvikling, vedlikehold, drift og kvalitetssikring av nettpubliseringsløsninger. Vi kan også påta oss å «rydde opp» i en publiseringsløsning som er kompromittert gjennom et dataangrep eller der konfigurasjonen og/eller databasen av andre grunner trenger å bli reparert.

For enkelte oppdrag kan vi yte bistand til en på forhånd avtalt fast pris. Ta kontakt og be om tilbud.