Gunnar Liestøl; Anders Fagerjord; Gisle Hannemyr
Bestill den fra Bokkilden.

Utgiver: Cappelen akademisk
Utgitt: 2009
Omslag: Heftet
Sider: 166
Språk: Bokmål
Pris: kr. 298
Med litteraturliste og register.
ISBN: 978-82-02-27826-7

Sammensatte tekster er ett av hoved­områdene i norskfaget i skolen. Gjennom arbeid med tekster som kombinerer skrift med bilde, lyd og/eller levende bilder, skal elevene utvikle en tekstkompetanse som blant annet inkluderer digitale ferdigheter.

Denne boka gir en grunnleggende innføring i arbeid med sammensatte tekster for lærere og lærerstudenter.

Teksttypene skrift, bilde, lyd og levende bilde presenteres på en lettfattelig måte og diskuteres i forhold til digitaliseringens rammer. Forfatterne viser hvordan lærere kan utnytte sin skriftorienterte tekstkompetanse i arbeid med digitale sammensatte tekster i klasserommet.

Temaer som behandles i boken:

  • Skrift, bilde, lyd og levende bilde.
  • Digitale sammensatte tekster.
  • Digital kompetanse i skolen.
  • Sammensatte teksters retorikk.
  • Å søke etter materiale på nettet.
  • Opphavsrett og Creative Commons.
  • Nettpublisering og personvern.

Omtale

«… denne innføringa fungerer som eit viktig grunnlag for forståinga av kva som gjer dei digitale samansette tekstane til noko heilt annleis, mellom anna brotet med det sekvensielle prinsippet som er grunnleggjande for filmforteljinga og romanen.»
– Hallvard Kjelen: Oskeladdar i eit digitalt eventyr; (Norsklæreren, nr. 3, 2009)

Om forfatterene

Gunnar Liestøl (f. 1957) er dr. philos. i medievitenskap og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser i digitale medier og har publisert en rekke fagbøker og -artikler, i tillegg til digitale produksjoner.

Anders Fagerjord (f. 1970) er førsteamanuensis ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hans faglige interesseområder er retorikk i nye medier (særlig World Wide Web), digital kringkasting og semiotikk.

Gisle Hannemyr (f. 1953) er universiterslektor knyttet til Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Hans interesserer seg særlig for teknologi og samfunn, opphavsrett, personvern, datasikkerhet og informasjonsarkitektur. Hannemyr har motatt Rosing-akademiets hederspris for sitt arbeid med å gjøre Internett kjent for folk flest.

Sammesatte tekster: Omslaget