Fra Galleriet på Lars Viks nettsted

Kategori: Hjemmeside

Kunde: Lars Vik Produksjoner

Produksjonsdato: 2016-12-06

Nettstedet til teastermannen Lars Vik ble opprinnelig lansert i 2003 og var den gangen basert på en publiseringsløsning som gikk under navnet ThinkPage.Siden gikk både selskapet som sto for publiseringsløsningen konkurs, og løsningen opphørte å fungere.

I 2016 fikk Hannemyr Nye Medier AS oppdraget med å re-lansere nettstedet basert på et moderne CMS. Vi sikret først det nedarvede innholdet (tekst, fotogallerier, etc.). Deretter gjennomførte vi en innholdsanalyse sammen med kunden. Formålet med denne var å fastslå hvor mye av det nedarvede innholdet skulle bli med videre i det nye publiseringsløsningen, og hva som kunne klassifiseres som ROT (Redundant, Outdated, Trivial). Det opprinnelige nettstedet hadde vært satt opp som en blogg. Dette innebar at brukerne hadde en forventning om at det skulle komme jevnlige nyheter og oppdateringer på forsiden. I samband med relanserungen ønsket kunden å gå bort fra bloggformatet. Løpende nyhetsoppdateringer på forsiden ble erstattet med et profilbilde. Undersidene består av et fotogalleri, et videoarkiv, og en bookingside.

Produksjonsmessig er dette et svært enkelt nettsted. Det eneste som skiller denne produksjonen fra en absolutt minmumsløsning er at standardkomponenten JuiceBox er benyttet for å gi nettstedet et dynamisk fotogalleri.