Gisle Hannemyr
Bestill den fra Bokkilden.

Utgiver: Universitetsforlaget
Utgitt: 2005
Omslag: Heftet
Sider: 158
Språk: Bokmål
Pris: kr. 159
Med litteraturliste og register.
ISBN 82-15-00527-6

Universitetsforlaget har utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. Serien «hva er» er velskrevne introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekomne nye perspektiver.

Internett er en åpen og verdensomspennende infrastruktur for kommuni­ka­sjon. På få år har Inter­nett gått fra å være et fenomen for spesiellt interesserte til å bli en sentral del av millioner av menneskers hverdag. Nettet er i dag kanskje den viktigste pådriveren for utviklingen av nye medier, tjenester, politiske og kulturelle uttrykk, samvær­former og måter og tilegne seg kunnskap på.

I hva er INTERNETT byr forfatteren på en lettlest og stimuler­ende introduksjon til Internett for alle som er interessert i nettets historie, bruksområder og fremtid. Den forklarer teknologien nettet bygger på, gir en innføring i nettets kulturhistorie, beskriver hvordan nettet griper inn i samfunnsprosesser og livet vi lever, og spekulerer om hva neste fase inettes rivende utvikling vil bringe.

Boken er holdt i en personlig tone. Den tar for seg komplekse teknologiske, kulturelle og samfunnsmessige fenomener uten å overforenkle, men samtidig uten å forfalle til fagjargong og akronymsyke. Den forholder seg lojalt til essayet som sjanger og til folke­opplysning som ideal. Dette er boken for intelligente og dannede mennsker som ønsker bedre forståelse av et av samtidens mest spennende fenomener.

Omtale

«Er du en av dem som tror du har litt peiling, men likevel har lyst å lære mer om Internett uten å måtte kjøpe en fagbok, så er denne boken noe for deg. […] Boken er interessant lesing i en tid der Internett igjen dominerer nyhetsbildet i næringslivsavisene verden over, med Google i front.»
Ragna Kronstad: Lekende lett om Internett (Teknisk Ukeblad, 10. nov. 2005)

«Forskeren og nettpioneren Gisle Hannemyr starter før oss andre. Hans grep om de teknisk funksjonelle og de historiske sidene ved nettet er imponerende.»
Tellef Øgrim: Etter festen (Dagens Næringsliv, 26. nov. 2005)

«… men det som gjør at Hannemyr virkelig glitrer er hans evne til å kombinere forståelige forklaringer av teknologi med med en diskusjon av politikken og samfunnsendringene som forårsakes av og forårsaker teknologien.»
Jill Walker: Internett forklart for teknologen og samfunnsviteren (Norsk Medietidsskrift, nr. 2, 2006)

«Gisle Hannemyrs nye bok “Hva er Internett” er god, trass i utelatelser og manglende perspektiver.»
Eirik Rossen: Er det dette som er Internett? (Digi.no 20. feb. 2006)

«Hva er Internett er ei bra bok om det stadig voksende «nettet». De fleste av oss bruker Internett, mange daglig, til ulike gjøremål som å betale regninger, kjøpe bøker, laste ned musikk osv. Jeg vil likevel tro at de færreste har noe særlig greie på hvordan Internett er bygd opp og hvordan det er blitt slik det er i dag. Denne boka gir en god beskrivelse av Internetts historie, hvilke utfordringer det vil stå overfor i framtiden og hva man som bevisst nettbruker bør være oppmerksom på. Boka er lettlest, og man trenger ikke noe særlig bakgrunnskunnskap for å ha nytte av den. Anbefales for alle som bruker Internett.»
VK: Bra bok om Internett (Bokkilden 19. juli 2006)

«[På nattbordet] har jeg “Hva er Internett” av Gisle Hannemyr. Det er en historisk engasjert og lettfattelig innføring.»
Fornyingsminister Heidi Grande Røys: På nattbordet (Dagens Næringsliv, 20. des. 2006)

Om forfatteren

Gisle Hannemyr (f. 1953) er universiterslektor knyttet til Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Hans interesserer seg særlig for teknologi og samfunn, opphavsrett, personvern, datasikkerhet og informasjonsarkitektur. Hannemyr har motatt Rosing-akademiets hederspris for sitt arbeid med å gjøre Internett kjent for folk flest.

Hva er Internett: Omslaget