Krav til samtykke og informasjon

Ifølge ekomloven (paragraf 2-7b) må det informeres om nettstedets bruk av informasjonskapsler/cookies. Spesifikt:

  • hvilke cookies som blir satt
  • hvem som behandler informasjonen (dvs. hvilket domene kan lese innholdet i en cookie)
  • hvilke opplysninger som behandles, og hva som er formålet med behandlingen

Når dette informasjonskravet er oppfylt, og cookies ikke benyttes til å behandle personopplysninger, er det ikke nødvending at sluttbrukeren samtykker til bruk av cookies som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel. Vi har derfor ikke noen popup for samtykke.

Hannemyr.no vil ikke fungere uten de cookies som settes av Drupal. Når det gjelder cookies som settes for å støtte tjenester levert av andre (dvs. Google Analytics) så finnes det nettlesertillegg eller andre mekanismer som lar deg velge bort disse (se lenker til slike nedenfor). Dette vil skru av tjenester som benytter de assosierte cookies, men selve nettstedet vil fortsatt fungere.

Cookies vil bli automatisk slettet etter standard utløpstid (angitt nedenfor). I tillegg kan du selv når som helst slette alle cookies satt av Hannemyr.no og de tredjepart-tjenestene som er beskrevet nedenfor. Når en cookie slettes vil all informasjon lagret i den bli slettet.

Hvilke cookies brukes på Hannemyr.no?

Drupal

Hannemyr.no er benytter publiseringsverktøyet Drupal. Hannemyr.no vil ikke fungere uten de cookies som settes av Drupal.

Informasjonskapsler/cookies brukt av Drupal
Cookie (navn) Standard utløpstid Domene Formål
has_js Nettleserøkta hannemyr.no Brukes for å holde rede på om din nettleser kan benytte Javascript.
SESSid Nettleserøkta eller 24 dager hannemyr.no Komponenten id er en unik identifikator. Settes bare for innloggede brukere. Brukes primært for å holde rede på at du er innlogget, og de valg du har gjort (avkrysningsbokser og lignende) mens du har vært innlogget.
Drupal.toolbar.collapsed Persistent hannemyr.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på tilstanden til toolbar i brukergrensesnittet.
Drupal.tableDrag.showWeight Persistent hannemyr.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på din preferanse for visning av vekter i brukergrensesnittet.

Google analytics

Vi bruker Google Analytics for å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google Analytics setter følgende cookies:

Cookie (navn) Standard utløpstid Domene Formål

Informasjonskapsler/cookies brukt av Google Analytics
Cookie (navn) Standard utløpstid Domene Formål
__utma 2 år hannemyr.no Brukes for å skille mellom brukere og nettleserøkter. Gir oss informasjon om antall ganger brukeren har vært inne på nettstedet vårt. GA bruker __utma for å kunne se hvilke brukere som besøker nettstedet for første gang, og hvilke brukere som har vært her flere ganger. Oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics.
__utmb 30 min. hannemyr.no Brukes for å fastsette nye økter/besøk. Opprettes når javascript biblioteket kjører og __utmb ikke finnes enda. Oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics. Viser hvor lenge brukeren blir på nettstedet.
__utmt 10 min. hannemyr.no Brukes i trafikkhåndtering av forespørsler (throttle request rate).
__utmv 2 år hannemyr.no Brukes for å lagre brukernivå-tilpasset data. Denne cookien lages når en utvikler bruker _setCustomVar funksjonen med en tilpasset brukernivå-variabel. Cookien oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics.
__utmz 6 mnd. hannemyr.no Informasjon om hvor du kommer fra når du lander på en nettside tilhørende Hannemyr.no, som for eksempel om du kommer fra en søkemotor (Google, Bing etc.).

Les mer om cookies som brukes av Google Analytics

Du kan velge bort cookies fra Google Analytics ved å besøke Google sine nettsider: Google Analytics Opt-out Browser Add-on